Blog

Aktualności

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

9 maja 2019, Autor: jolanta

We wtorek, 07.05.2019 r. w każdej grupie wiekowej odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez tatę jednej z naszych wychowanek, strażaka i ratownika medycznego, wykładowcę Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – p. Artura Luzara. Dzieci poznały specyfikę zawodów: strażaka i ratownika medycznego oraz ich role pełnione w społeczeństwie. Przedszkolaki (szczególnie ze starszych grup) wykazały się sporą wiedzą na temat codziennej pracy strażaków oraz znajomością numerów alarmowych niezbędnych w razie wzywania pomocy służb ratunkowych. Prowadzący zwrócił uwagę dzieci na niezbędne dane (adres, imię i nazwisko oraz charakter zdarzenia), które należy podać zawsze podczas telefonicznego zgłoszenia  sytuacji kryzysowej. Następnie dzieci nauczyły się uniwersalnego numeru alarmowego – 112 z wykorzystaniem ilustracji paluszkowej. Nieco trudniejsze (ale budzące ogromne zainteresowanie dzieci) okazało się opanowanie sposobu układania poszkodowanego w tzw. „pozycji bezpiecznej” oraz umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowej ćwiczonej na fantomie. Przedszkolaki wytrwale doskonaliły nowe umiejętności pod okiem Specjalisty. W grupie 5 – latków wszystkich szczególnie zadziwił wytrenowaną już wcześniej w domu umiejętnością układania w pozycji bezpiecznej Krzyś, który zademonstrował ją na wychowawczyni p. Agnieszce (świetnie radząc sobie
z przewróceniem na bok osoby dorosłej), by następnie zostać tutorem ćwiczących w parach kolegów i koleżanek. Serdecznie dziękujemy p. Arturowi za przeprowadzenie bardzo potrzebnych warsztatów, dzięki którym dzieci posiadły pewien zakres wiedzy z udzielania pierwszej pomocy stosownie do ich możliwości i umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Ponadto zrozumiały jak odpowiedzialna i ważna w życiu społecznym jest praca wykonywana przez strażaków i ratowników. Ciekawe, ilu przyszłych strażaków i ratowników zasili szeregi służb spośród uczestników dzisiejszych warsztatów?

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.