Zajęcia

Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021

 

   • język angielski – wszystkie grupy
   • język francuski – wszystkie grupy
   • zajęcia logopedyczne – wszystkie grupy
   • gimnastyka korekcyjna – grupa 3-latków
   • tańce  – grupa 4,5,6 -latków
   • szachy – 5 i 6-latki
   • rytmika – wszystkie grupy
   • kółko plastyczne – 5-latki
   •  śpiew „Wesołe nutki” – wszystkie grupy
   • „Koło sprawnych rąk” – 6-latki   
©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.