Aktualności

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wnioski do pobrania na stronie internetowej w zakładce Rodzice/Rekrutacja. Istnieje możliwość pobrania wniosków w formie papierowej z portierni szkolnej. W związku z panującymi obostrzeniami, wejście

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.