Historia

Historia Przedszkola

Początki naszego przedszkola sięgają XIX wieku, kiedy to Urszulanki, w okresie Kulturkampfu, zmuszone do opuszczenia Poznania, przybyły do Krakowa 1875 roku. Od początku, zgodnie z charyzmatem Zakonu, zajęły się nauczaniem i wychowaniem dziewcząt. Prowadziły pensjonat oraz szkoły na różnych poziomach edukacyjnych. W roku 1879 otworzyły „ogródek jordanowski” połączony z dożywianiem dla dzieci z warstw uboższych. Siostry w sposób szczególny ceniły tę pracę z dziećmi, uważając ją za bardzo miłą Bogu i przynoszącą błogosławieństwo dla klasztoru i innych dzieł apostolskich. Niestety, w 1882 roku musiały z niej zrezygnować z racji finansowych. Do wznowienia pracy przedszkola doszło w czasie II wojny światowej w 1940 roku. Najpierw Siostry zorganizowały tzw. Kolonie Letnie, a następnie za zgodą okupanta w roku 1941 otworzyły prywatne przedszkole. Przedszkole okazało się bardzo potrzebne i ciągle się rozrastało. W niedługim czasie do przedszkola uczęszczało około 100 dzieci. W 1945 roku, po wyzwoleniu Krakowa Urszulanki postarały się o zezwolenie na dalsze prowadzenie przedszkola. Zgodę te, uzyskały jednak przedszkole w 1950 roku przeszło pod zarząd „Caritasu” - instytucji, która została zabrana Kościołowi wraz z posiadanym majątkiem i stała się instytucją świecką, działającą w duchu socjalistycznym. Pomimo bardzo częstych, wnikliwych kontroli nie znaleziono wystarczających powodów do zamknięcia naszego przedszkola. Było wysoko cenione, cieszyło się uznaniem rodziców i społeczeństwa krakowskiego. Siostry starały się o właściwy klimat wychowawczy, o własne dokształcenie, by jak najlepiej służyć powierzonym im dzieciom. W 1961 roku władze państwowe wprowadziły w życie ustawę o pełnym przejęciu przedszkoli zakonnych (szkoły zostały zamknięte wcześniej). I tak 27 grudnia 1961 roku zajęto pomieszczenia przedszkolne wraz z całym wyposażeniem (bez żadnego wyrównania finansowego) , zdjęto krzyże ze ścian – symbole chrześcijańskiego charakteru placówki, a Siostrom zabroniono wstępu na teren przedszkola. Dopiero po prawie 30 latach – 1 września 1991 roku, gdy złamał się system komunistyczny, wznowiono działalność przedszkola. Decyzją pana mgr Jerzego Lackowskiego – kuratora Oświaty w Krakowie przedszkole otrzymało status przedszkola publicznego.
©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.