Blog

Aktualności

Spotkanie z naukowcem

12 marca 2020, Autor: jolanta

W piątek, 06.03.20 r. gościliśmy w Przedszkolu p. dr. hab. inż. Jakuba Haberko, profesora uczelni Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, taty Antosia z grupy 5 – latków. Podczas spotkania p. Jakub przybliżył dzieciom charakter pracy naukowca oraz przeprowadził szereg bardzo interesujących i nieco tajemniczych dla dzieci eksperymentów naukowych z wykorzystaniem zestalonego dwutlenku węgla tzw.  „suchego lodu” oraz ciekłego azotu. Dzieci miały okazję poznać kilka zjawisk fizycznych  m.in. sublimacja czy zamarzanie. Dzięki ogromnej pasji, z którą p. Jakub opowiadał o naukowych aspektach przeprowadzanych w formie zabaw doświadczeń przedszkolaki z pewnością  wzbogaciły swoją wiedzę oraz rozbudziły ciekawość i zainteresowania naukami ścisłymi. Serdecznie dziękujemy panu Jakubowi za poświęcony dzieciom czas i podzielenie się profesjonalną wiedzą naukową.

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.