Blog

Aktualności

Selfie 5 – latków z bohaterem na Ławeczce Jana Karskiego

1 października 2018, Autor: jolanta

28.10.2018 r. grupa 5 – latków wybrała się do miejsca upamiętniającego postać bohatera Polski i ludzkości, Ławeczki Jana Karskiego (wł. Jana Kozielewskiego) przy ul. Szerokiej w celu wykonania „selfie z bohaterem” w ramach realizacji zadania ogólnopolskiego programu ZHR – u „Szkoła Niepodległej”, w którym uczestniczy nasze Przedszkole. Dzieci poznały postać bohatera Jana Karskiego i  były żywo zainteresowane formą rzeźby – ławeczki upamiętniającą go. Aby oddać cześć bohaterowi w jego dłoń włożyliśmy białe i czerwone kwiaty gladioli. Wyjście miało na celu uświadomienie dzieciom możliwość i potrzebę akcentowania pamięci o polskich patriotach – bohaterach, niezłomnych w walce o wolność ojczyzny dla przyszłych pokoleń Polaków oraz o godność i prawa człowieka. Jan Karski  był kurierem
i emisariuszem władz Polskiego Państwa Podziemnego w stopniu porucznika, świadkiem Holocaustu, który za swoją działalność został odznaczony polskim Orderem Orła Białego, amerykańskim Medalem Wolności, uhonorowany przez Jad Waszem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a  w 2016 r. został mianowany pośmiertnie na stopień generała brygady. Podczas drugiej wojny światowej był zaangażowany w działalność ruchu oporu. Przyczynił się do budowy struktur Polskiego Państwa Podziemnego i funkcjonowania tej największej
w okupowanej Europie organizacji polityczno-wojskowej. Wyruszał z misją do polskiego rządu na uchodźstwie we Francji i Wielkiej Brytanii, przewożąc tajne instrukcje i rozkazy. Podczas trzeciej misji został aresztowany i torturowany przez Gestapo. Po odbiciu przez żołnierzy Armii Krajowej kontynuował konspiracyjną działalność. Podczas ostatniej i najważniejszej misji Karski dwukrotnie został wprowadzony do warszawskiego getta, by na własne oczy zobaczyć tragiczną sytuację Żydów. W 1942 roku Karski przekazał informacje o eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom, dostarczając osobiście raporty i jako naoczny świadek zaapelował do brytyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych, przedstawicieli mediów
i establishmentu o podjęcie działań mających na celu powstrzymania Holokaustu. W lipcu 1943 roku spotkał się w tej sprawie w Białym Domu z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Franklinem D. Rooseveltem. Po wojnie Jan Karski pozostał w USA, nie mógł wracać do komunistycznej Polski. Swoje  doświadczenia opisał w książce wydanej w 1944 r. w Stanach Zjednoczonych,  pod tytułem „Tajne państwo”, której wydawniczy sukces umożliwił mu zorganizowanie licznych spotkań autorskich
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas których opowiadał o polskim podziemiu i Zagładzie. Spotkania miały zwrócić uwagę amerykańskiej opinii publicznej na tragedię Polski i jej zbrojny wysiłek w przededniu nadciągającej groźby sowieckiej dominacji. Był człowiekiem uosabiającym uniwersalne wartości ludzkie, takie jak odpowiedzialność za losy bliźnich,  nadzwyczajna odwaga i prawość

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.