Blog

Aktualności

konkurs fotograficzny „Uczymy i bawimy się w domu”

18 marca 2020, Autor: jolanta

Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie 

zaprasza dzieci i ich Rodziców
 do udziału w konkursie fotograficznym

„Uczymy i bawimy się w domu”

Cele konkursu:

 • uświadomienie dzieciom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej;
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców;
 • próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie zajęć zorganizowanych i zabawy w domu;

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator:

Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR

Starowiślna 3
31 – 038 Kraków
tel. 12 422 12 70

e – mail: przedszkole@przedszkole42.krakow.pl

 1. Adresaci konkursu: dzieci z Przedszkola Nr 42 Sióstr Urszulanek UR i ich Rodzice
 2. Warunki uczestnictwa: zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia fotograficznego związanego z tematem konkursu.
 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone max. 3 fotografie. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą w wersji cyfrowej, w formacie JPG. Zdjęcia należy przesyłać na adres: przedszkole@przedszkole42.krakow.pl.
 4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, poczucie humoru 
 5. Koordynatorzy konkursu: s. Lidia Olszówka, Halina Łaciak.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie przekazanych prac we wszystkich czynnościach związanych wyłącznie z konkursem.
 8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Prace fotograficzne nie będą zwracane Autorom i przechodzą na własność Organizatora.
  12. Termin składania prac: zakończenie zdalnego nauczania.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni po powrocie dzieci do przedszkola.
 11. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 12. Jury przyzna trzy miejsca I, II i III w dwóch kategoriach: 3 i 4 latki i ich Rodzice oraz 5 i 6 latki i ich Rodzice. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy. Pozostali Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy podziękowania za udział w konkursie.
 13. Lista nagrodzonych osób zostanie podana na stronie internetowej Przedszkola nr 42 Sióstr Urszulanek w Krakowie https://przedszkole42.krakow.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!!!

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.