Blog

Aktualności

Klub Odkrywców Krakowa w Katedrze Wawelskiej

10 listopada 2023, Autor: admin

 

W poniedziałek, 30.10.23 r. Sześciolatki w ramach realizacji programu Klubu Odkrywców Krakowa wybrały się na Wzgórze Wawelskie. Pani Anna Nieć, przewodniczka po Krakowie oraz nauczycielka ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży rozpoczęła swoją opowieść  przy konnym pomniku  Tadeusza Kościuszki znajdującym się na bastionie króla Kazimierza IV Wazy tuż za brama wejściową. Kolejno grupa udała się do Katedry Wawelskiej, gdzie p. Anna opowiadała historie i legendy związane z wybranymi królami Polski. Kolejno Przedszkolaki zeszły do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów – miejsca spoczynku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz do  krypty św. Leonarda, gdzie spoczywa Tadeusz Kościuszko. Dzieci dowiedziały się o roli wybitnych patriotów odegranej w historii walk o wolność Polski i znaczeniu ich miejsca wiecznego spoczynku obok polskich królów na Wawelu. Przedszkolaki odmówiły modlitwę za zmarłych wielkich Polaków spoczywających w Wawelskiej Katedrze.

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content