Blog

Aktualności

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci ogłaszamy konkurs!!!

5 lipca 2019, Autor: jolanta

Z radością informujemy, że organizujemy konkurs wakacyjny „Nasze wakacje w obiektywie”. Poniżej przedstawiamy Regulamin konkursu, zachęcamy do zapoznania się z nim oraz udziału. Do dzieła! 🙂

Regulamin konkursu „Nasze wakacje w obiektywie”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem konkursu „Nasze wakacje w obiektywie” jest Przedszkole nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie.
 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Konkurs jest kierowany do dzieci i rodziców Przedszkola nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie.
 • Do udziału w konkursie mogą przystąpić również tegoroczni absolwenci przedszkola.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz udostępnienie nadesłanego zdjęcia lub filmu na stronie internetowej przedszkola.
 • Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 1. CELE KONKURSU
 • promowanie wspólnie spędzonego czasu w gronie rodziny
 • budzenie zainteresowań fotograficznych i filmowych
 • kreowanie nowych form wyrażania siebie
 • promowanie piękna przyrody i obiektów kultury lub indywidualnych zainteresowań
 1.  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
 • Konkurs polega na przesłaniu max. trzech wybranych zdjęć lub filmu (max. czas trwania 5min.) nawiązujących do tematyki konkursu na adres mailowy przedszkola: przedszkole@przedszkole42.krakow.pl
 • Zdjęcia bądź film mogą być wykonane za pomocą dowolnych urządzeń elektronicznych takich jak: smartfony, aparaty fotograficzne, tablet itp.
 • Zdjęcia bądź film należy przesyłać do 28.08.2019 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 01.09.2019 r. na stronie internetowej przedszkola.
 • Przy wyborze najciekawszych zdjęć lub filmu Jury będzie kierować się własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne, w szczególności oryginalność i pomysłowość Uczestnika. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 • Zdjęcia i filmy zostaną umieszczone w galerii konkursowej na stronie internetowej przedszkola.
 • Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy przedszkola.

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.